Klachtenreglement

 

We doen ons best, maar soms kan er eens iets mis gaan. Dat willen we liever niet maar het kan gebeuren. Als dat gebeurt willen we er graag van leren.

Als u een klacht heeft en daar wat mee wilt dan kunt u kiezen uit de volgende stappen:

  • Het is over het algemeen het meest effectief om contact op te nemen met de persoon waar u iets mee wil bespreken. De medewerkers zijn allemaal professioneel genoeg om hier serieus mee om te gaan. Dus: maak een afspraak en bespreek uw klacht.
  • U kunt schriftelijk contact opnemen met de praktijkhouder F. Oppenhuizen, Dorpsstraat 10, 2445 AM Aarlanderveen.
  • U kunt hier een klachtenformulier downloaden.
  • De huisartsen van de praktijk zijn aangesloten bij de landelijke klachtenorganisatie, Stichting Klachten en Geschillen voor de Eerstelijnszorg (SKGE). Klik hier: SKGE

Inschrijven bij huisartsenpraktijk Aarlanderveen

Download onderstaand bestand en vul dit in. Hierna kunt u dit samen met een kopie van uw ID inleveren bij de praktijk.

Helaas, dit onderdeel van de site werkt nog niet